لیست مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

1396/8/9 0:0

اطلاعات مراکز  خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان بوشهر سال 1396
ردیف نام شهرستان نام مرکز نوع مرکز ضریب محرومیت جمعیت تحت پوشش وضعیت بیتوته تعداد پزشک شاغل شماره تلفن مراکز شماره تماس شهرستان ها
1 بوشهر چاهکوتاه روستایی سه و نیم پنجم 4720 دارای بیتوته 1 077-33428483 077-33350081
2 دویره روستایی سه و نیم پنجم 7195 دارای بیتوته 1 077-32432466
3 کره بند روستایی سه و نیم پنجم 2144 دارای بیتوته 1 077-33427030
5 هلیله روستایی سه و نیم پنجم 6750 فاقد بیتوته 1 077-33421017
4 شیف روستایی سه و نیم پنجم 3963 فاقد بیتوته 2 077-33411220
6 خارگ شهری سه و نیم پنجم 5957 شبانه روزی 4 077-33822511
7 چغاک شهری روستایی سه و نیم پنجم 19257 شبانه روزی 4 077-33422304
8 عالی شهر شهری سه و نیم پنجم 19093 شبانه روزی 4 077-33682323
9 تنگستان شهید رجایی شهری روستایی سه و نیم پنجم 18897 فاقد بیتوته 3 077-35222771 077-35225893
10 بوالخیر روستایی سه پنجم 11190 دارای بیتوته 3 077-35235451
11 بنه گز روستایی سه پنجم 6781 دارای بیتوته 1 077-35263431
12 شورکی روستایی سه پنجم 5385 دارای بیتوته 1 077-35212431
13 پهلوان کشی روستایی سه پنجم 12792 دارای بیتوته 2 077-35243400
14 آباد شهری روستایی سه پنجم 7828 دارای بیتوته 2 077-35241205
15 دلوار شهری روستایی سه پنجم 11443 شبانه روزی 4 077-35232777
16 دشتی الیاس احمدی شهری روستایی سه و نیم پنجم 7445 فاقد بیتوته 2 077-35322771 077-35323190
17 درازی روستایی سه پنجم 3914 دارای بیتوته 1 077-35353214
18 بادوله شهری روستایی سه پنجم 5460 دارای بیتوته 2 077-35353215
19 شنبه شهری روستایی سه پنجم 6935 دارای بیتوته 3 077-35383238
20 زیارت روستایی سه پنجم 4865 دارای بیتوته 2 077-35351030
21 کاکی شهری روستایی سه پنجم 12912 شبانه روزی 4 077-35312235
22 دشتستان امام حسین شهری روستایی چهار پنجم 2818 فاقد بیتوته 1 077-34264036 077-34225058
23 آبپخش شهری روستایی سه پنجم 20990 شبانه روزی 4 077-34822703
24 بنارآزادگان روستایی سه پنجم 1603 دارای بیتوته 1 077-34353064
25 بوشکان شهری روستایی سه پنجم 3870 دارای بیتوته 2 077-34352134
26 تنگ ارم شهری روستایی سه پنجم 8173 شبانه روزی 4 077-34452284
27 خوش مکان روستایی سه پنجم 5211 دارای بیتوته 1 077-34372307
28 دالکی شهری روستایی سه پنجم 8585 شبانه روزی 2 077-34342090
29 دهداران روستایی سه پنجم 5921 دارای بیتوته 1 077-34360231
30 دهرود روستایی سه پنجم 3700 دارای بیتوته 1 077-34432222
31 دهقائد روستایی سه پنجم 9112 فاقد بیتوته 1 077-34350912
32 زیارت روستایی سه پنجم 3892 دارای بیتوته 1 077-34332099
33 سعدآباد شهری روستایی سه پنجم 11563 شبانه روزی 3 077-34832424
34 شبانکاره شهری روستایی سه پنجم 11958 شبانه روزی 4 077-34852137
35 شهید فرهی شهری روستایی چهار پنجم 5647 فاقد بیتوته 2 077-34222703
36 طلحه روستایی سه پنجم 2669 دارای بیتوته 1 077-34352620
37 کلمه شهری روستایی سه پنجم 6173 دارای بیتوته 2 077-34340224
38 نظر آقا روستایی سه پنجم 8118 دارای بیتوته 2 077-34341167
39 وحدتیه شهری روستایی سه پنجم 15275 شبانه روزی 4 077-34842261
40 گناوه بندر ریگ شهری روستایی سه پنجم 7140 شبانه روزی 3 077-33833566 077-33123411
41 محمدی روستایی سه پنجم 2674 دارای بیتوته 1 077-33845113
42 محمدصالحی روستایی سه پنجم 3060 دارای بیتوته 1 077-33112105
43 مال خلیفه روستایی سه پنجم 9648 دارای بیتوته 2 077-33145400
44 چهارروستایی روستایی سه پنجم 3937 دارای بیتوته 1 077-33843104
45 شول روستایی سه پنجم 1649 دارای بیتوته 1 077-33114377
46 دیلم امام رضا شهری سه و نیم پنجم 16356 فاقد بیتوته 3 077-33241055 077-33244013
47 حضرت فاطمه شهری روستایی سه و نیم پنجم 11571 فاقد بیتوته 2 077-33240145
48 سیامکان روستایی سه پنجم 1374 دارای بیتوته 1 077-33261220
49 امام حسن شهری روستایی سه پنجم 4266 دارای بیتوته 2 077-33272720
50 دیر آبدان شهری روستایی سه پنجم 8476 شبانه روزی 3 077-35453500 077-35428332
51 دوراهک شهری روستایی سه پنجم 7446 دارای بیتوته 1 077-35450814
52 حضرت مهدی شهری روستایی سه و نیم پنجم 24530 شبانه روزی 6 077-35422666
53 بردخون شهری روستایی سه پنجم 10885 شبانه روزی 3 077-35456181
54 بردستان شهری روستایی سه پنجم 7908 فاقد بیتوته 1 077-35462240
55 کنگان بنک شهری سه پنجم 12801 فاقد بیتوته 2 077-37342341 077-3726932
56 قدس شهری روستایی سه و نیم پنجم 7035 فاقد بیتوته 1 077-37222329
57 سیراف شهری روستایی سه پنجم 12392 شبانه روزی 3 077-37252356
58 عسلویه عسلویه شهری سه پنجم 10042 دارای بیتوته 2 077-37262223 077-37265538
59 نخل تقی شهری سه پنجم 13080 فاقد بیتوته 1 077-37323739
60 بیدخون روستایی سه پنجم 5846 دارای بیتوته 1 077-372
61 اخند روستایی سه پنجم 8875 دارای بیتوته 1 077-37246081
62 چاه مبارک روستایی سه پنجم 14689 شبانه روزی 4 077-37242141
63 جم امیرالمومنین شهری روستایی سه پنجم 23535 دارای بیتوته 4 077-37622056 077-37624321
64 بهارستان روستایی سه پنجم 9897 فاقد بیتوته 1 077-376
65 کوری حیاتی روستایی سه پنجم 5115 فاقد بیتوته 1 077-37625316
66 ریز شهری روستایی سه پنجم 11809 شبانه روزی 3 077-37682289
                   
                   

کلمات کلیدی:
مراکز.خدمات.جامع.سلامت     مجری     برنامه.پزشک.خانواده    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >