فرم انتخاب محل خدمت دندانپزشکان طرحی

لطفا قبل از انتخاب محل خدمت فرم شماره 1 (اطلاعات محل خدمت) را به دقت مطالعه نمائید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

بومی استان / شهرستان *
    
شهرستان محل سکونت (در صورتیکه بومی استان هستید نوشته شود)

مدارک بومی بودن
براساس شرایط بومی بودن مدارک را پیوست نمایید.


وضعیت تاهل *
مجرد.متاهل

  
مدارک تاهل
در صورت متاهل بودن مدارک را پیوست کنید.


محل کار همسر در استان می باشد؟
شهرستان مورد نظر را انتخاب کنید

    
شهرستان محل اشتغال همسر (در صورتیکه در استان بوشهر می باشد قید گردد )

مدارک اشتغال همسر
در صورت شاغل بودن همسر در استان مدارک را پیوست کنید.


فرزند
در صورت داشتن فرزند تکمیل شود

  
مدارک داشتن فرزند
در صورت داشتن فرزند مدارک را پیوست کنید


بیماری افراد درجه یک
  
مدارک بیماری افراد درجه یک
در صورت داشتن بیماری افراد درجه یک مدارک را پیوست کنید.


آیا جزو خانواده شهدا و جانبازان می باشید؟
    
مدارک خانواده شهدا و ایثارگران
در صورت که جز خانواده شهدا و ایثارگران هستید مدارک را پیوست کنید.


آیا جزو استعداد های درخشان بوده اید؟
    
مدارک استعدادهای درخشان
در صورتی که جز استعدادهای درخشان هستید مدارک را پیوست کنید.


شماره تلفن همراه

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

توضیحات

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >