معرفي طرح

1391/7/24 0:0

  

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت و به منظور اجرای بندهای جیم و دال ماده32 و الف ماده 35 و با عنایت تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري (نسخه 01) و انجام پایلوت برنامه در برخی از شهرهای 20 هزار تا 50 هزار نفر سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان مشکلات و نارسائی های برنامه با همکاری نزدیک مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صاحب نظران احصاء و طی جلسات و مطالعات کارشناسی راهکارهای مناسب جهت حل آن مشکلات و روان تر کردن نحوه اجرای برنامه طراحی و توافق کارشناسی صورت پذیرفت و در مواردیکه کارشناسان و مدیران دو وزارت به اجماع نمی رسیدند موضوع در جلسه معاونین و مدیران ارشد مرتبط در دو وزارت مطرح و تصمیم لازم اخذ می شد. بر اساس توافقات انجام شده دستورالعمل اجرایی برنامه که نتیجه فرآیند فوق بوده و تحت عنوان نسخه 02 برای اجرا در کل مناطق شهری کشور تهیه شده است.


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >