فرم‌های واحد بیماری‌ها

1393/4/29 0:0

 

  1- مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  2- ارسال فرمهای بررسی لیست خطی بیماریهای منتقله از آب و غذا

  3- گزارش هفتگی بیماریهای اسهالی

  4- گزارش هفتگی پایش فلج اطفال

  5- ارسال فایل ایمنسازی

  6- ارسال سایر فایل های بیماریها

 


تاریخ بروز رسانی:   29 تير 1393

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >