غیر واگیر- غدد و متابولیک

ارسال فرم

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :  

فرم شماره 3 کم کاری تیروئید مادرزادی نوزادان *
فرم شماره 3 جهت گزارش آمار غربالگری برنامه کم کاری تیروئید مادرزادی شهرستان ها می باشد .


فرم شماره 4 برنامه کم کاری تیروئید مادرزادی *
فرم شماره 4 برنامه کم کاری تیروئید مادرزادی جهت گزارش مراقبت نوزادان مبتلا به کم کاری تیروئید مادرزادی نوزادان شهرستان ها می باشد .


فرم پوشش غربالگری نوزادان
فرم پوشش غربالگری نوزادان جهت گزارش آمار کلی غربالگری نوزادان شهرستان ها می باشد.


 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >