16-انتخاب محل خدمت پزشكان طرحي


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

بومی استان /شهرستان *
    
شهرستان محل سکونت (در صورتیکه بومی استان هستید نوشته شود) *

وضعیت تاهل *
    
محل کار همسر در استان می باشد؟
    
شهرستان محل اشتغال همسر (در صورتیکه در استان بوشهر می باشد قید گردد ) *

معدل *
بصورت دقیق قید گردد


فرزند *
    
بیماری افراد درجه یک *
    
آیا جزو خانواده شهدا و جانبازان می باشید؟ *
    
آیا جزو استعداد های درخشان بوده اید؟ *
    
اولویت اول *

اولویت دوم *

اولویت سوم *

اولویت چهارم

اولویت پنجم

توضیحات *

شماره تلفن همراه *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۳۹۵۱
 

< >