16-انتخاب محل خدمت پزشكان طرحي


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

بومی استان /شهرستان *
    
شهرستان محل سکونت (در صورتیکه بومی استان هستید نوشته شود)

مدارک بودمی بودن
در صورت بومی بودن مدارک را پیوست کنید.


محل کار همسر در استان می باشد؟
    
شهرستان محل اشتغال همسر (در صورتیکه در استان بوشهر می باشد قید گردد )

مدارک محل اشتغال همسر
در صورتی که محل کار همسرتان استان بوشهر می باشد مدارک را پیوست کنید.


وضعیت تاهل
    
مدارک تاهل
در صورت متاهل بودن مدارک را پیوست کنید.


فرزند
    
مدارک داشتن فرزند
در صورت داشتن فرزند مدارک را ضمیمه کنید.


بیماری افراد درجه یک *
    
مدارک بیماری در اعضا درجه یک خانواده
در صورت داشتن بیماری خاص در اعضا خانواده مدارک را پیوست کنید.


آیا جزو خانواده شهدا و جانبازان می باشید؟ *
    
مدارک خانواده شهدا و ایثارگران
در صورتی که جز خانواده شهدا یا ایثارگران هستید مدارک را پیوست کنید.


آیا جزو استعداد های درخشان بوده اید؟ *
    
مدارک استعدادهای درخشان
در صورتی که جز استعدادهای درخشان هستید مدارک را پیوست کنید


معدل *
بصورت دقیق قید گردد


شماره تلفن همراه *

اولویت اول *

اولویت دوم *

اولویت سوم *

اولویت چهارم *

اولویت پنجم

توضیحات

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۵
 

< >